Podaci o učilištu

Ustanova "Učilište Cvrčak", Pučko otvoreno učilište, osnovana je 1998.g. rješenjem Ministarstva prosvjete i športa (klasa:UP/I –602-07/98-01/51; ur.br: 532-07/8-98-2), od 8.srpnja'98.

Učilište “CVRČAK” zasnovano je na iskustvima, tradiciji i uspjesima Škole stranih jezika “Cvrčak”, koja radi već više od dvadeset godina.

Naš prvi program rađen je još 1991. god, u suradnji s tadašnjim Zavodom za školstvo i gospođama Anicom Osredečki i Aleksandrom Krstulović.

Ostvarivanje naših programa stranih jezika za predškolsku, školsku i srednjoškolsku djecu potaklo je potrebu rada s odraslim polaznicima u vlastitom prostoru.

S obzirom na sve veće potrebe odraslih polaznika da usavrše znanje stranih jezika, te steknu potvrde o znanju stranog jezika određenog stupnja s mogućnošću upisa u radnu knjižicu (javne isprave), proširili smo našu ponudu tečajeva stranih jezika i na odrasle polaznike u ustanovi u kojoj bi odraslim polaznicima bio ponuđen program općeg engleskog jezika, a kasnije i ostalih jezika, prema stupnjevima usklađenim s odrednicama Vijeća Europe.

Danas Učilište organizira programe za odrasle polaznike (od 15 godina nadalje), koristeći kombinaciju klasičnog i multimedijalnog pristupa.

Radi se u manjim skupinama polaznika, a termini se prilagođuju našim polaznicima.
Posebno se ponosimo tradicijom polaženja polaznika na stupnjevima B2 i C1, koje dodatno pripremamo za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ESOL ispita engleskog jezika pri British Councilu.

UČILIŠTE CVRČAK, Pučko otvoreno učilište je ustanova koju je osnovala škola stranih jezika MVM CVRČAK koja je i aktivna članica Zajednice za strane jezike pri HGK.
 
POU CVRČAK je kao Ustanova osnovana još 29.09.1998. godine, a 2010. ušla je u zahtjevan proces verifikacije programa te je na temelju dobivene verifikacije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta stekla pravo javnosti.

Od travnja 2013. Učilište Cvrčak POU ima međunarodni certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 kojim dokazuje kvalitetu organizacije i provedbe programa.
 
Pravo javnosti znači:

    da su naši programi učenja stranih jezika dio ukupnog obrazovanja Republike Hrvatske
    da ih izvode kvalificirani predavači
    da je svjedodžba javna isprava
    da se stupanj znanja jezika upisuje u radnu knjižicu.
     
   
   
Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr