Utvrđivanje stupnjeva

Stupanj svakog polaznika bit će određen pri upisu u skladu s međunarodnim CEFR/ZEROJ deskriptorima stupnjeva.

Pri upisu na ŠKOLSKE PROGRAME (đački i omladinski) stupanj također ovisi o uzrastu i predznanju djeteta, a stupanj se dokazuje potvrdom prethodno završenog stupnja ili polaganjem prijemnog ispita koji se dogovara pri upisu.

Po završetku programa, polaznici će polagati završni ispit za određeni modul ili stupanj, te tako steći zaslužene diplome i svjedodžbe Škole Cvrčak za završeni modul ili stupanj.
Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr