Poduka za školarce

Programi poduke za školarce i sednjoškolce (popularno – instrukcije) organiziraju se cijele kalendarske godine, a cilj im je prevencija školskog neuspjeha, ispravljanja loših ocjena tijekom školskih praznika, kontinuirana pomoći u učenju, te "programi plus" za one koji žele više.

Trajanje programa je različito, kao i dinamika i termini održavanja, a dogovaraju se individualno s polaznikom i predavačem. Rad se odvija u malim obrazovnim skupinama od 2-3 učenika ili individualno, a vode ih profesori i nastavnici osnovnih i srednjih škola.

U okviru PODUKE ZA ŠKOLARCE polaznicima nudimo:


Pouka za osnovnu i srednju školu iz :                                            
  • hrvatskog jezika,
  • engleskog jezika,
  • njemačkog jezika,
  • talijanskog jezika,
  • španjolskog jezika,                      
  • matematike, fizike, kemije, biologije, povijesti
Za iste predmete organiziramo pripreme za ispravljanje loših ocjena tijekom školskih praznika, te pripreme za upis u srednju školu. 

Svi se programi provode isključivo u prostorima 
CVRČAK GRUPE.
Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr