SVJEDODŽBE I UVJERENJA

Za svaki uspješno završeni semestar (modul) dobiva se uvjerenje Učilišta o završenom modulu, a po završetku i uspješno položenom završnom ispitu na kraju pojedinog stupnja stječe se svjedodžba o znanju jezika. 
 

SVJEDODŽBA S PRAVOM JAVNOSTI

POU Cvrčak je svojim osnivanjem kao Ustanova i dobivanjem odobrenja za izvođenje programa učenja stranih jezika, ušlo u sustav javnog obrazovanja.

Time su naši odrasli polaznici nakon svakog položenog modula stekli pravo na svjedodžbu s pravom javnosti, a time i upis završenog stupnja jezika u ELEKTRONIČKI OBRAZAC (radnu knjižicu).

Nastavni program učenja stranog jezika za odrasle usklađen je s europskim referentnim okvirom, a njegov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija.
 
Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih i pravilnicima donesenim slijedom toga zakona (NN 17/07 i 129/08), polaznici nastave po priznatim programima mogu biti osobe s navršenih 15 godina. 

Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr