STRANI JEZICI

              PREDŠKOLSKI STUPNJEVI
            Trajanje stupnja: min 64 sati
NAZIV STUPNJA Oznaka stupnja
PREDŠKOLSKI POČETNI E1 (E1.1 I E1.2)
PREDŠKOLSKI PRIJELAZNI E2
PREDŠKOLSKI NAPREDNI E3

Trajanje predškolskog sata je 45 minuta za sve skupine osim za toddlers/Krabblers (djeca od 3-4 godine starosti) za koje nastavni sat traje 30 minuta.

ŠKOLSKI STUPNJEVI
Trajanje modula: min 70 sati po 45 min  
NAZIV STUPNJA Oznaka stupnja
ĐAČKI I A 1.1
ĐAČKI II A 1.2
ĐAČKI III A 2.1
ĐAČKI IV A 2.2
OMLADINSKI I B 1.1
OMLADINSKI II B 1.2
OMLADINSKI III B 1.3
OMLADINSKI IV B 1.4


STUPNJEVI ZA ODRASLE
Trajanje modula: min 70 sati po 45 min  
NAZIV STUPNJA Oznaka stupnja
PRIPREMNI A1 (min 140 nastavnih sati) (A1.1 i A1.2)
TEMELJNI A2 (min 140 nastavnih sati) (A2.1 I A2.2)
PRIJELAZNI B1(min 280 nastavnih sati) (B1.1, B1.2, B1.3 I B1.4)
SAMOSTALNI B2 (min 140 nastavnih sati) (B2.1 I B2.2)
NAPREDNI C1 (min 280 nastavnih sati) (C1.1, C1.2, C1.3 I C1.4)
VRSNI C2 (min 140 nastavnih sati) (C2.1 I C2.2)

U sklopu stupnjeva B2 i C1 polaznike ujedno pripremamo i za polaganje međunarodno priznatih ispita u British Councilu (FCE, CAE, CPE)
.
Toscana cms 2010
web design by Dizajn studio Ringeis - www.ringeis.hr